Worldrally.se

WRC kalender 2020 uppdatering

FIA och WRC promoter uppdaterar COVID  läget gällande WRC kalendern 2020. 9 arrangörer finns kvar som väntar besked från myndigheter och FIA. Som läget ser ut planeras Rally Argentina köras under kvartal 4. Lite överraskande är att alla tre övriga icke europeiska arrangörer, Kenya, New Zealand och Japan är tänkbara arrangörer under hösten 2020.
Rally Argentina   Uppskjuten
Myndigheterna har satt inreseförbud till september.
Om Argentina kan köras så  blir det under sista kvartalet 2020
Rally de Portugal 
Arrangören har dragit tillbaka sin kandidatur för 2020
Rally Italia Sardegna Uppskjuten
Öppnat försiktigt med 4 maj för familjegemenskap och väntas släppa mer den 1 Juni
Inget planerat datum för rallyt
Safari Rally Kenya 
Planeras gå av stapeln,
Idag 30 dagar inreseförbud.
Myndigheterna tar nytt beslut den 15 Maj
Rally Finland
Planeras att gå av stapeln, myndigheterna har infört vissa restriktioner idag
fram till sista Juli. Beroende på myndighetsbeslut kan tävlingen
flyttas till  September/Oktober.
Rally New Zealand
Planeras gå av stapeln. Myndigheterna har vissa restriktioner
Definitivt beslut väntas i slutet av Maj.
Rally Turkey
Planeras gå av stapeln. I dagsläget inreseförbud till o från Italien
Rallye Deutschland, Wales Rally GB, Rally Japan
Planeras köras på utsatta datum