Worldrally.se

Revidering av Rallypyramiden

FIA World Motor Sport Council reviderade den så kallade rally cars pyramiden inför 2022.Inför året så infördes fem kategorier för Rallybilar, Rally 1 (WRC) Rally 2 (R5 bilar) etc. Nu har man reviderat reglerna både för WRC och ERC, Infört juniorklasser med åldersgräns

I topp är WRC, där så kallade Rally 1 bilar , tidigare enbart WRC kommer att köras från 2022, WRC2 blir Rally 2 både i WRC och ERC . I kommande finns en separat juniorsatsning med åldersgräns på 30 år i ERC kommer det vara en åldersgräns på 29 ,och att inga tidigare mästare får starta, Man kommer också inför en juniorklass i WRC3 för Rally3 bilar. Nästa steg ska den nya så kallade pyramidstrukturen införas i dom tekniska föreskrifterna . FIA kommer att meddela tekniska specifikationer inför 2022 kommer att se ut bil klasserna Rally1,Rally2,Rally3 och Rally 4.