Worldrally.se

Neuville vill stötta alla frivilliga, skänker pengar

Hyundais Thierry Neuville vill stötta alla frivilliga inom rally. Thierry är imponerad av hur man bland jobbat med det Svenska Rallyt med alla utmaningar man haft. Neuville är imponerad av alla volontärer som ställer upp till exempel på serviceparken, man är där från tidig morgon till sen kväll för att vi skall få så bra förutsättningar. som möjligt. Hur mycket pengar som belgaren kommer att skänka är helt beroende på vilken placering det blir i Sverige rallyt. Det kan bli allt från 2000 till 10,000 euro, omräknad i svenska pengar 21,000–105,000 tusen. Neuville skriver i sitt facebook inlägg så här.
”The volunteers are taking care of the safety and organization in the stages and in the service parks from very early in the morning until late at night, in all conditions. In Sweden, they are representing local sports clubs. Thanks to their work, they collect money to improve their infrastructures, buy material and then welcome more people in their clubs. Sport in very important for the body and for the mind. It also teaches strong values to the youngsters and help them build their social links. I’m very happy if, at the same time, it can contribute to give a better access to the sport on a local scale.”