Worldrally.se

Samarbetspartner

FIA inför tillfälligt testförbund

Vid FIA:s World Motor Sport Councils möte i torsdags införde man tillfälligt testförbud för alla WRC team fram till 31 maj, på grund av COVID-19 epedimin.
I ett uttalande säger FIA: Denna kortsiktiga åtgärd föreslogs för att förhindra ojämnlikheter mellan WRC teamen beträffande deras förmåga att utföra tester mot bakgrund av pågående globala COVID-19 pandemin och dom varierande begränsningar som gäller i de olika länderna. Testavbrotttet skall pågå till 31 maj eller tills FIA meddelar något annat.
För Hyundai och M-sport som idag är ”inlåsta” på grund av sitt lands restrektioner, har beslutet inte någon större betydelse, Däremot för det finsk baserade Toyota Gazzo team innebär det ett stopp för tester, då dom finska myndigheterna bara utfärdat rekommendationer och möjligheter för Tommi Mäkinens stall att utföra tester, Med FIA beslutet så stoppas alltså möjligheten även för Toyota.