VIP Member

Vi vill inte göra som nästan alla andra medier skriva inledande text och för att läsa resterande så måste du betala. Men för att vi skall utvecklas och bli bättre för dig som läsare så erbjuder vi dig att bli VIP medlem. För detta får du ett snyggt insatsbevis på att Du stödjer oss, du får vårt exklusiva nyhetsbrev 1 gång i månaden,. samt resultatlista från samtliga WRC tävlingar.Allt detta får du på din mail, samt 30% på inköp från Webbshop som kommer att publiceras under Oktober. Tre deltävlingar återstår av årets WRC och vi erbjuder dig att bli VIP medlem och du erhåller Insatsbevis, VIP medlemskap, Nyhetsbrev samt resultatlistor från samtliga tre återstående rallyn. Wales Rally GB, Rally Catalunya och finalen   Kennards Hire Rally Australia samt 30% på inköp från vår shop som öppnar under oktober. Du betalar endast 4,72 Euro kronor för hela resterande 2019. Erbjudande gäller fram till 2019-09-30 kl 12.00. Naturligtvis får du gärna stödja oss med annat belopp.

För att bli VIP medlem betalar du enklas genom Swisch på nr. +46768133587

OBS. glöm ej skriva din  e-mailadress som betalare!!

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på din betalning

Eller med kort  gå in på https://transferwise.com/   betala till press@cbmediasweden.se

All newsletter from our is in English and Swedish.

We don’t want to do like almost all other media to write introductory text and to read the rest you have to pay. But in order for us to develop and become better for you as a reader, we offer you to become a VIP member. For this you get a nice proof that you support us, you get our exclusive newsletter once a month. as well as the result list from all WRC competitions. Three competitions remain of this year’s WRC and we offer you to become a VIP member and you will receive a Certificate of Input, VIP membership, Newsletter and result lists from all three remaining rallies. Wales Rally GB, Rally Catalunya and the final Kennards Hire Rally Australia as well as 30% on purchases from our shop which opens in October. You only pay Euro 4.72 for the entire remaining 2019. The offer is valid until 2019-09-30 at 12 .00. am. Of course, you are welcome to support us with different amounts.

You with card go to  https://transferwise.com/

pay to press@cbmediasweden.se

Don’t forget do leave your e-mail address on message

We always send a confirmation of your payment