Worldrally.se

Samarbetspartner

Två bils team i WRC2Pro

Vid FIA.s  World Motor Sports Councils mote den 5 december I Saint Peterburg, presenterades reglerna  för den nya klassen WRC2Pro . Klassen kommer att vara ett teammästerskap, varje team får bara anmäla tvåbilsteam av modellen R5, Varje team måste delta i minst sju rallyn varav ett måste med minst en bil varav ett utanför Europa.  För förare och kartläsare kommer dom åtta bästa resultaten högsta poäng ger mästerskapstiteln till den högst placerade teamet.
WRC2 klassen kommer nu enbart handla om förar o kartläsare mästerskap, här kommer inget minsta antal rallyn att räknas.  Övriga besluts som togs var att man utökar den nuvarande 30 minuters middagsservicen med 10 minuter för publikaktiviteter av team o förare.