Tidtabell Rally Liepäja

Fredag 14 Augusti

QS Vartaja 4,16 km

Lördag 15 Augusti

OBS man har inte namgett sträckorna som ett led i att begränsa publik på grund av Cornona
SS1   25,97 km  KL 12,20
SS2  17,43 km  KL 13,20
SS3 21,73 km   KL 15,20
SS4 28,02 km  KL 16,20
Söndag 16 Augusti
SS5 16,54 km  KL 10,00
SS6 12,18 km  KL 10,30
SS7 18,26 km  KL 11,32
SS8 16,54 km  KL 14,35
SS9 5,58  km   KL 15,05
SS10 18,26 km KL 16,10

Finish  Liepäja  kl 18,30