Worldrally.se

Svenska Rallyts bidrag lagliga

Sunne Kommun bröt inte mot kommunallagen när man gav bidrag till Svenska rallyt 2020

Uväns Näringslivcenter som äger Svenska Rallyt tillsammans med Svenska Bilsportsförbundet , fick ett bidrag från Sunne Kommun på 200.000 inför VM rallyt 2020. Ett bidrag som enligt miljökämpen och kommunalpolitikern Björn Gillberg strider mot kommunallagen och överklagade beslutet. Nu har förvaltningsrätten i Karlstad gett kommunen o Svenska Rallyt rätt. Uppger Värmlands Folkblad idag.
Bidraget skulle ge ekonomiskt stöd till arrangemanget 2020 och säkerställa att VM rallyt skulle köras i Värmland 2021. Nu blev det ju inte så, då Corona satte stopp för VM rallyt 2021. Även kommunerna Torsby, Karlstad och region Värmland gick in med samma belopp. Sunne kommuns bidrag innebar också att man säkerställde att få en specialsträcka i kommunen, den välkända Colins Crest sträckan. Enligt Värmlands Folkblad så prövade förvaltningsrätten om sponsorpengar ska betraktas som ett individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare och ett således otillbörligt gynnande . Så är inte fallet menar rätten i sitt beslut . Björn Gillberg hade även överklagat Sunne Kommuns beslut i andra synpunkter. Men eftersom rätten anser att Gillberg inkommit för sent med överklagan så biföll man inte Gillbergs överklagan i dessa punkter som bl.a. om kommunala befogenheter.