Worldrally.se

Svenska Bilsportsförbundet valberedning föreslår ny ordförande

I spåren av Svenska Bilsportsförbundets turbulens den senaste tiden , kommer Svenska Bilsportsförbundet valberedningen att nominera en ny ordförande till förbundsmötet den 26 April.  Valberedningens ordförande Annelie Lundmark säger att man vill nominera en helt utomstående till ordförande, en ordförande som inte är ”insyltad” i organanisation utan kan gå in som ordförande med öppna ögon. Lundmark fortsätter och säger att fyra av valberedningens ledamöter ställer sig bakom förslaget att nominera 63 årige Magnus Berthling från Stockholm till ny ordförande i Svenska Bilsportförbundet, Berthling som arbetat som styrelseproffs/konsult under nästan hela sitt yrkesverksamma liv inom handel, främst inom elektronik och  franschisföretag.
Magnus Berthling säger så här om nomineringen:
-Ser det som en utmaning,  idag är all motorsport i karantän, och det viktigaste för mig är att vi kommer ur ”coronafrysboxen” så fort som möjligt, och jag kommer att se framåt inte bakåt , kommunikation , transparans är ett av mina viktigaste ledord för att lyckas som ordförande i sånt förbund som bilsportsförbundet är,  avslutar  Berthling.
Valberedningen föreslår att nuvarande ordförande, Lars Petterson föreslås bli ledamot. Örjan Eriksson, nuvarande  ledamot från Sveg, får enligt valberedningens förslag inget nytt förtroende i styrelsen. En av bakgrunderna till den senaste kritiken mot styrelsen i förbundet, är den amerika resa styrelsen gjorde 2019 , som kostade över 300,000 kronor. Förbunds- stämman kommer preliminärt att hållas på Scandic i Upplands Väsby den 26 april . Styrelsen har inte tagit ställning till om man skall genomföra den på grund av Coronakrisen, utan man avvaktar folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skjuts den kommer den att genomföras under sensommaren enligt Lars Petterson