Worldrally.se

Roger Engström föreslås som ny ordförande

Efter ett turbulent år är det dags för Svensk Bilsports årsmöte 18 April . 4 nya namn i valberedningens förslag .

Valberedningen har presenterat sina förslag på personer till Svensk Bilsports styrelse. Det är fyra nya personer. Klart sedan tidigare är att tre av de sittande ledamöterna inte ställer sig till förfogande för omval, där till är det ett fyllnas val då det under senaste månaderna saknats en styrelserepresentant då en ledamot nu är tf ordförande.

– Vi känner oss väldigt nöjda med de namn som finns presenterade. Valberedningen har arbetat efter att hitta olika kompetenser som ger dynamik i styrelsen, men med en samsyn i viktiga frågor som breddutveckling, rekrytering, elit, kommunikation och att bli ett modernt förbund inom organisation och teknologi samt framtidens omställningar inom miljö och bränslefrågan. Därtill med en fungerande personkemi och det tycker jag att vi har lyckats med här, säger Ronny Nyström, ordförande i valberedningen och fortsätter. – Bland de fyra nya personerna finns en förankring till bilsporten och vår rörelse, men framförallt är vi glada att vi lyckats få med personer som har en kompetens och erfarenhet från flera olika områden inom affärsvärlden. Att dessa valt att tacka ja till att ställa upp för val till styrelseuppdraget är något vi i valberedningen är både glada och tacksamma för.

Valberedningens förslag till styrelse är;

Till ordförande föreslår valberedningen sittande tf ordförande Roger Engström.
Utöver det kvarstår två styrelsemedlemmar till 2022, Maria Björk Svensson och Fredrik Wakman.
Som nya in till Svensk Bilsports styrelse föreslås;
Lars Stugemo, Tony Ring, Susanne Kottulinsky Åhlin och Ninna Hansson.