Riksidrottsförbundet bevakar SBF

2019WRC

Det är mycket ovanligt att ett medlemsförbunds styrelse inom Riksidrottsförbundet inte beviljas ansvarsfrihet av revisorerna. För Elin Johanssom, jurist på RF (riksidrottsförbundet) är det första gången som hon är med om detta. Enligt Elin Johansson är det möjligt för ombuden till Bilsportsförbundets stämma, att lägga in ”ansvarsfrihetsbevakning” vilket innebär att speciell bevakning av styrelsens arbete under ett år och att styrelsen skall redovisa åtgärder gällande revisorernas ansvarsfrihetsfråga. Ombuden kan också avslå revisorernas förslag och ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019. RF har med anledning av detta, tagit beslut att oavsett beslut på bilsportsförbundets kongress, så kommer riksidrottsförbundet att bevaka Svenska Bilsportsförbundets hantering i frågan.

Next Post

Sebastien Ogier vill fortsätta ett år till

Som läget ser ut nu för WRC, så är det ”nypremiär” i Rally Finland 6-8 augusti , efter att Argentina, Portugal, Sardinien fått ställa in på grund av Corona och samma öde kommer noga gälla Safari Rallyt . Alla fyra har skjutits upp för ett nytt datum, men om Rally […]