Worldrally.se

Rally Sweden 11-14 Februari 2021

Idag offentliggjordes datum för 2020 års upplaga av Swedish Rally 11-14 Februari. Men det finns orosmoln hos arrangörerna får man inte köra med publik blir det inget rally säger Svenska Rallyts VD Glenn Olsson.

Det blev som vanligt vecka 6 för Svenska Rallyt även 2021. Rallyt som även 2021 har Torsby Flygplats som serviceplats, avgörs 11-14 Februari. Men det finns orosmoment enligt rallyts VD Glenn Olsson. Om inte coronarestriktionerna för utomhus arrangemang ändras, så kommer rallyt ekonomiskt inte klara av att arrangera rallyt. Arrangörerna har därför startat en dialog med olika berörda myndigheter för att få till en ändring på antal publik. Man har även gjort om biljettsystemet, så istället för ett rallypass så kommer man sälja biljetter för speciella publikplatser, som enbart kommer gälla den platsen.  Fjolårets snöproblem som satte press på att Svenska Rallyt skall vara ett snörally, har gjort att man har nästan en helt ny sträckning. och Glenn Olsson lovar en hel del nyheter när programmet och bansträckningen offentliggörs  den 11 oktober.