Worldrally.se

Samarbetspartner

P1 Racing Fuels leverantör till WRC

2022 införs Hybridreglerna för WRC klassen RC1. Vid World Motor Sport Councils möte den 19 April , skrevs ett treårigt avtal med det Irländska oljebolaget P1 Racing Fuel för leverans av fossilfritt bränsle till RC1.

P1 Racing Fuel har arbetat för att få fram ett fossilfritt kolvätebaserat bränsle, med en blandning av syntetiska biobränslekomponenter. Det kommer att vara det första i sitt slag som används i WRC för de högpresterande motorerna. Efter en omfattande analys av WRC kommissionen och FIA:s sportavdelning, utsågs alltså P1 Racing Fuel som leverantör från och med 2022 och tre år framåt. Beslutet är den första delen i FIA:s anbudsförfarande för hållbar energi, som inleddes i november 2020, och som omfattar hållbara bränslen, märkning av laddningssystem för plug in hybrider samt hållbar energiproduktion och försörjning.

Syftet med att välja en leverantör av hållbara bränslen är att göra det möjligt för FIA och WRC arrangören, komplettera införandet av hybridteknik för Rally 1 med ett bränsle som innehåller hållbara källmaterial för att säkerställa en markant minskning av nettoutsläppen av koldioxid, men som har samma prestandaegenskaper och ett så nära pris som möjligt till det nuvarande bränslet . Skriver FIA i ett pressmeddelande

Jean Todt FIA president säger:
-”FIA är starkt engagerad i att leda motorsporten och mobiliteten in i framtiden med låga koloxidutsläpp. genom att införa hållbart bränsle tillsammans med hybridtekniken för Rally 1 tar vi ett viktigt steg mot den nya eran i FIA World Rally Championship 2022. Miljö är en viktig pelare i FIA:s målmedvetna strategi. Tillsammans med energipartner kommer vi att fortsätta att kombinera den bästa tekniken och miljömässiga i prestandan. Avslutar Jena Todt