Worldrally.se

Inget länsstyrelsebeslut ännu

Vid midnatt går remissyttrande ut för yttrande till länsstyrelsen gällande Svenska Rallyt 2022.

Ännu finns inte ett tillståndsbeslut från Länsstyrelsen i Umeå för Svenska Rallyt 23-27 Februari. Alla som berörs av rallyt skall ha lämnat yttrande till remissen och inkommit senast vid midnatt till länsstyrelsen. Sedan kommer Svenska Rallyt att få yttra sig och inkomma med eventuella kompletteringar . Så ett tillståndsbeslut från länsstyrelsen kan komma tidigast första veckan i Februari. Rally organisationen har fortfarande inte kommit överens med två markägare som gäller totalt 8 mil SS. De sträckor som berörs är 4 sträckor på lördagen SS9 o 10 på förmiddagen som även berör Rally Historic och SS13 o 14 på lördag eftermiddag totalt är det 8,2 mil som inte är klara. FIA och WRC promotorns nedre gräns på antal SS mil är 300 km, I Svenska Rallyt Itinerary så är rallyts SS km 303,74 . Om dessa 4 sträckor inte kan köras så förkortas rallyt till 223,82 km och minskas till 15 sträckor. För Rally Historic betyder det att man får köra 5 sträckor på totalt 81,17 km istället för 7 sträckor och 121.13 SS km.