Worldrally.se

Hybridmotor för WRC2 från 2023

2022 införs hybridreglemente för WRC klassen Rally1. Nu har FIA beslutat att införa liknande regler för WRC2 klassen Rally 2. Reglerna kommer att gälla från 2023.

Hybridregler för R5 bilar kommer enligt FIA att införas från 2023. Hybridsystemet för R5 kommer att diskuteras och beslutas om i september 2021. Enligt FIA måste ett sådant system vara hållbart ur ekonomisk synvinkel , varför man kommer att se över förslag och utmaningar innan man beslutar om införande. Om ett beslut tas i september nästa år, kommer till biltillverkarna av R5 bilar att ha drygt ett år på sig, innan reglerna träder i kraft Januari 2023.
FIA säger i ett pressmeddelande
”-Målet är klart och att visa att den teknik som redan finns på ”vägbilar”, också kan överföras till motorsport. FIA:s tekniska avdelning arbetar därför för att införa en rad regler med det tydliga målet att kontrollera kostnader och hantera möjliga skillnader i prestanda mellan de olika hybridsystemen som kommer att användas i Rally 2. Dock kommer kostnadshanteringen att fortsätta att placeras på första plat, med utgiftsgränser för specifika komponenter. Målet är att utarbeta förordning senst i september 2021 och sedan gå vidare till test och homologeringsfasen. Viljan är att införa reglerna från Januari 2023.”