Worldrally.se

Förändringar i 2019 års WRC

Photographer: Helena El Mokni
Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH

Det finns förslag om en del ändringarna till 2019 års säsong som kommer att beslutas vid Motor Sport Counsil möte den 12 Oktober då även kalendern för 2019 fastställs . Det ser ut som det kommer att bli en utökning till 14 deltävlingar 2019, Rally Japan kommer troligen att finnas och förslag till datum för Japan är i slutet av september eller i början av Oktober. Chile är också en spekulant till att ingå i kalendern. Chile som har fått klartecken efter sin testtävling. Japan kommer inte att bytas ut mot någon annan tävling, men om Chile kommer att finnas så är risken stor att tiil ex, Tour De Course försvinner.  Till FIA mötet i mitten av nästa möte finns också en del förslag på regel ändringar bl.a. att man minskar antal mekaniker  från 12 till 9 för team som har tre bilar, från 8 till 6 för två bilars team. En ändringarna av antal testdagar för teamen finns också på förslag , från 55 till 42 dagar per år. Arrangörer kommer också om det går igen på mötet få ändringarna , det gäller maxium längden på specialsträcka från idag max 500 km till mellan 300-350 km. Ett problem för arrangörerna som till ex Portugal  som har sträkor på över 400 km. Nummer systemet på bilarna o teamen kommer troligen också att försvinna och istället kan teamen och förarna få individuella  nummer.