Worldrally.se

Samarbetspartner

Både Rally Australien och New Zealand hoppas på 2022

I helgen presenterades WRC kalendern för 2021,  12 deltävlingar men utan Rally Australien och New Zealand.

Rally Australien som fick avbryta sitt rally 2019 på grund av alla skogsbränder i området, hoppades på att komma med i kalendern 2020 , men det var New Zealand som kom med istället. Men som arrangörerna bestämde skulle ställas in i tidigt skede på grund Covid 19. Det har varit en diskussion eller lite av konflikt mellan dessa länder om vilken som skall vara med som WRC arrangörer. Och nu kommer bägge länderna konkurrera mot varandra  för att bli WRC arrangör till 2022.